Ann-Christin: 070-5593245

Nackbesvär

Välkommen att kontakta Ann-Christin Larsson​, legitimerad naprapat med lång erfarenhet.!

När ni har fått nackbesvär, nackspärr, nackstelhet, musarm, yrsel kan det vara läge att boka ett möte med mig. Jag har trevliga lokaler där jag kan utföra behandling på er så att era nackbesvär försvinner.

Nackbesvär kan ge en rad olika symptom förutom att ge ”bara ont i nacken”. Från nacken utgår nerver som både sprider sig upp över kraniet och ner i skuldrorna. Problem från nacken kan därför ge problem som: Huvudvärk, nackspärr, axelproblem, skulderproblem, ”klump i halsen”, stelhet, synrubbningar, yrsel, illamående, värk och domningar i armarna och händerna mm. Eftersom kraniet vilar på den översta halskotan som fyndigt nog heter Atlas (ni som kan lite mytologi vet nog att guden som anses bära upp hela jordklotet heter Atlas), så kan problem i den översta nackleden, den mellan kraniet och atlaskotan ge problem i hela ryggraden pga att kroppen alltid strävar efter att kraniet skall vara i balans. Om obalans finns i den översta leden i ryggraden kan därför problem uppstå i andra delar av ryggen, eftersom kroppen kommer att försöka kompensera obalansen i den översta nackleden.

För att behandla nackbesvär är det därför av yttersta vikt av behandla både halsryggraden i kombination med massage och stretching. Det är också av yttersta vikt att patienten ser över sin ergonomi och arbetssituation. Man kan se att människor som lever under stress lätt får problem i nacke och skuldror pga att spänningar i nackens och skuldrornas muskulatur får en högre grundspänning.​

Jag finns till hands för er i Kramfors och Sollefteå.